Ngày 10/01/2020 Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã lắp đặt và thi công sự kiện “ XUÂN CANH TÝ – VEDAN ” tại Long Thành.

Một số hình ảnh từ sự kiện :