Ngày 07/08/2019 Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt rất vui khi được cung cấp các dịch vụ và thiết bị sự kiện tại chương trình Chung Tay Vì Sức Khỏe Cộng Đồng của Công Ty CPHH VEDAN để khám bệnh miễn phí cho bà con Định Quán.

Một số hình ảnh của sự kiện: