Đại Hội Phụ Nữ Lần Thứ 12 & Ngày Hạnh Phúc Thế Giới

Ngày 21-03-2017, Tại Quảng Trường Tỉnh Đồng Nai diễn ra buổi văn nghệ của Đại Hôi Phụ Nữ Lần thứ 12 & Ngày Hạnh Phúc .Công ty Vòm Việt Chúc Buổi lễ Đại Hội Phụ Nữ & Ngày Hạnh Phúc diễn ra sôi động và thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

 Đại Hội Phụ Nữ Lần Thứ 12 & Ngày Hạnh Phúc Thế Giới - Hình 1

 Đại Hội Phụ Nữ Lần Thứ 12 & Ngày Hạnh Phúc Thế Giới - Hình 2

 Đại Hội Phụ Nữ Lần Thứ 12 & Ngày Hạnh Phúc Thế Giới - Hình 3

 Đại Hội Phụ Nữ Lần Thứ 12 & Ngày Hạnh Phúc Thế Giới - Hình 4