Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu – Hoa Viên Bình An Đồng Nai

Nhắc tới Vu Lan nhiều người biết ngay đến ý lễ của ngày lễ này chính là dùng để báo hiếu tổ tiên, ông bà, cha mẹ (của kiếp này và cả kiếp trước). Ai cũng biết cha mẹ vì con cái mà hy sinh rất nhiều, bỏ ra bao công sức nuôi dưỡng ta nên người mà không mong đổi lại gì cả…. Ngày 06/08/2022, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Nai House  đã tiến hành lắp đặt và cho thuê các trang thiết bị tổ chức sự kiện tại lễ Vu Lan Báo Hiếu  tại Hoa Viên Bình An Đồng Nai.