Đám Cưới Minh Sơn – Nhật Khánh – tại GX Bắc Hải – Biên Hoà – Đồng Nai

Ngày 25/09/2016 , Một lễ Đám Cưới được tổ chức rất long trọng và thật hạnh phúc của đôi uyên ương Minh Sơn – Nhật Khánh tại Giáo xứ Bắc Hải . Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt xin chúc 2 bạn Minh Sơn – Nhật Khánh Trăm Năm Hạnh Phúc .

Đám Cưới Minh Sơn - Nhật Khánh Hình 1

Đám Cưới Minh Sơn – Nhật Khánh Hình 1

Đám Cưới Minh Sơn - Nhật Khánh Hình 2

Đám Cưới Minh Sơn – Nhật Khánh Hình 2

Đám Cưới Minh Sơn - Nhật Khánh Hình 3

Đám Cưới Minh Sơn – Nhật Khánh Hình 3