Đám Cưới Phước Thạnh – Thanh Thúy

Ngày 12/12/2015 Công ty TNHH Tổ chức sự kiện Vòm Việt đã lắp dựng và cho thuê thiết bị tổ chức sự kiện phục vụ cho đám cưới của Phước Thạnh – Thanh Thúy. Đám cưới diễn ra tốt đẹp tại đại điểm NVH Kim Long – Bà Rịa – Vũng Tàu.

Vòm Việt xin chúc anh chị trăm năm hạnh phúc và tiếp tục tin yêu ủng hộ Vòm Việt.

Một số hình ảnh tại đám cưới :