Đám Cưới Tại Nha Trang Khánh Hòa

Ngày 24/05/2019, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã lắp đặt và cho thuê các thiết bị sự kiện cho buổi lễ Tân Hôn trai tài gái sắc, Cty Vòm Việt kính chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc, trọn nghĩa phu thê.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Đám Cưới Tại Nha Trang Khánh Hòa - Hình 1

Đám Cưới Tại Nha Trang Khánh Hòa - Hình 2

Đám Cưới Tại Nha Trang Khánh Hòa - Hình 3

Đám Cưới Tại Nha Trang Khánh Hòa - Hình 4

Đám Cưới Tại Nha Trang Khánh Hòa - Hình 5

Đám Cưới Tại Nha Trang Khánh Hòa - Hình 6

Đám Cưới Tại Nha Trang Khánh Hòa - Hình 7

Đám Cưới Tại Nha Trang Khánh Hòa - Hình 8

Đám Cưới Tại Nha Trang Khánh Hòa - Hình 9

Đám Cưới Tại Nha Trang Khánh Hòa - Hình 10

Đám Cưới Tại Nha Trang Khánh Hòa - Hình 11

Đám Cưới Tại Nha Trang Khánh Hòa - Hình 12

Đám Cưới Tại Nha Trang Khánh Hòa - Hình 13

Đám Cưới Tại Nha Trang Khánh Hòa - Hình 14

Đám Cưới Tại Nha Trang Khánh Hòa - Hình 15

Đám Cưới Tại Nha Trang Khánh Hòa - Hình 16

Đám Cưới Tại Nha Trang Khánh Hòa - Hình 17

Đám Cưới Tại Nha Trang Khánh Hòa - Hình 18

Đám Cưới Tại Nha Trang Khánh Hòa - Hình 19

Đám Cưới Tại Nha Trang Khánh Hòa - Hình 20

Đám Cưới Tại Nha Trang Khánh Hòa - Hình 21

Đám Cưới Tại Nha Trang Khánh Hòa - Hình 22

Đám Cưới Tại Nha Trang Khánh Hòa - Hình 23

Đám Cưới Tại Nha Trang Khánh Hòa - Hình 24

Đám Cưới Tại Nha Trang Khánh Hòa - Hình 25