Đám cưới Thế Quyền – Phương Thảo – Tổ chức sự kiện tại Đồng Nai | Biên Hòa | Trảng Bom | Long Thành | Nhơn Trạch | Long Khánh

Ngày 11-10-2015, Công ty TNHH Tổ chức sự kiện Vòm Việt đã cho thuê và lắp đặt các thiết bị sự kiện phục vụ cho đám cưới của anh Thế Quyền và chị Phương Thảo.

Vòm Việt xin chúc anh chị trăm năm hạnh phúc.

Một số hình ảnh của đám cưới:

Đám cưới Thế Quyền - Phương Thảo - Hình 1

Đám cưới Thế Quyền – Phương Thảo – Hình 1

Đám cưới Thế Quyền - Phương Thảo - Hình 2

Đám cưới Thế Quyền – Phương Thảo – Hình 2

Đám cưới Thế Quyền - Phương Thảo - Hình 3

Đám cưới Thế Quyền – Phương Thảo – Hình 3

Đám cưới Thế Quyền - Phương Thảo - Hình 4

Đám cưới Thế Quyền – Phương Thảo – Hình 4

Đám cưới Thế Quyền - Phương Thảo - Hình 5

Đám cưới Thế Quyền – Phương Thảo – Hình 5

Đám cưới Thế Quyền - Phương Thảo - Hình 6

Đám cưới Thế Quyền – Phương Thảo – Hình 6

Đám cưới Thế Quyền - Phương Thảo - Hình 7

Đám cưới Thế Quyền – Phương Thảo – Hình 7

Đám cưới Thế Quyền - Phương Thảo - Hình 8

Đám cưới Thế Quyền – Phương Thảo – Hình 8

Đám cưới Thế Quyền - Phương Thảo - Hình 9

Đám cưới Thế Quyền – Phương Thảo – Hình 9

Đám cưới Thế Quyền - Phương Thảo - Hình 10

Đám cưới Thế Quyền – Phương Thảo – Hình 10

Đám cưới Thế Quyền - Phương Thảo - Hình 11

Đám cưới Thế Quyền – Phương Thảo – Hình 11

Video Clip : Đám Cưới Thế Quyền – Phương Thảo