Đám Cưới Tường Oanh – JUSTIN Đình

Ngày 20/12/2015 là ngày chính thức gắn kết hai cuộc đời hai tâm hồn của đôi bạn JUSTIN Đình – Tường Oanh. Công ty TNHH Tổ chức sự kiện Vòm Việt đã tự hào lắp dựng thành công sự kiện này tại Long Khánh – Ông Đồn.

Vòm Việt xin chúc hai anh chị trăm năm hạnh phúc