Đám Cưới Xuân Tiến – Vũ Hằng tại Thiện Tân Vĩnh Cửu

Ngày 16/12/2018, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã cho thuê các thiết bị sự kiện cho buổi lễ tân hôn đôi trai tài gái sắc, Vòm Việt xin chúc cho hai bạn trăm năm hạnh phúc, trọn nghĩa phu thê.

Đám Cưới Xuân Tiến - Vũ Hằng tại Thiện Tân Vĩnh Cửu - Hình 1

Đám Cưới Xuân Tiến - Vũ Hằng tại Thiện Tân Vĩnh Cửu - Hình 2

Đám Cưới Xuân Tiến - Vũ Hằng tại Thiện Tân Vĩnh Cửu - Hình 3

Đám Cưới Xuân Tiến - Vũ Hằng tại Thiện Tân Vĩnh Cửu - Hình 4

Đám Cưới Xuân Tiến - Vũ Hằng tại Thiện Tân Vĩnh Cửu - Hình 5

Đám Cưới Xuân Tiến - Vũ Hằng tại Thiện Tân Vĩnh Cửu - Hình 6