Hội Trại Tòng Quân 2018 Tại Thành Phố Biên Hòa Tỉnh Đồng Nai

Để chuẩn bị cho công tác giao quân vào Ngày 07/03/2018, Thành đoàn Biên Hòa và  lực lượng đoàn viên thanh niên đến đưa tiễn và tổ chức nghi thức bước qua cầu vinh quang cho các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ, với chủ đề “Tự hào tuổi trẻ thế hệ Hồ Chí Minh” ,hội trại tòng quân năm nay diễn ra không khí sôi nổi phấn khởi cho các tân binh trước khi nhập ngũ. CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÒM VIỆT chúc các tân binh lên đường nhập ngũ vui vẻ, hào hùng khí phách và trách nhiệm của người thanh niên đối với Tổ Quốc.

Một số hình ảnh tại buổi hội trại:

 

Hội Trại Tòng Quân 2018 Tại Thành Phố Biên Hòa Tỉnh Đồng Nai - Hình 2

Hội Trại Tòng Quân 2018 Tại Thành Phố Biên Hòa Tỉnh Đồng Nai - Hình 3

Hội Trại Tòng Quân 2018 Tại Thành Phố Biên Hòa Tỉnh Đồng Nai - Hình 4

Hội Trại Tòng Quân 2018 Tại Thành Phố Biên Hòa Tỉnh Đồng Nai - Hình 5

Hội Trại Tòng Quân 2018 Tại Thành Phố Biên Hòa Tỉnh Đồng Nai - Hình 6

Hội Trại Tòng Quân 2018 Tại Thành Phố Biên Hòa Tỉnh Đồng Nai - Hình 7

Hội Trại Tòng Quân 2018 Tại Thành Phố Biên Hòa Tỉnh Đồng Nai - Hình 8

Hội Trại Tòng Quân 2018 Tại Thành Phố Biên Hòa Tỉnh Đồng Nai - Hình 10

Hội Trại Tòng Quân 2018 Tại Thành Phố Biên Hòa Tỉnh Đồng Nai - Hình 11

Hội Trại Tòng Quân 2018 Tại Thành Phố Biên Hòa Tỉnh Đồng Nai - Hình 12

Hội Trại Tòng Quân 2018 Tại Thành Phố Biên Hòa Tỉnh Đồng Nai - Hình 13

Hội Trại Tòng Quân 2018 Tại Thành Phố Biên Hòa Tỉnh Đồng Nai - Hình 14

Hội Trại Tòng Quân 2018 Tại Thành Phố Biên Hòa Tỉnh Đồng Nai - Hình 15

Hội Trại Tòng Quân 2018 Tại Thành Phố Biên Hòa Tỉnh Đồng Nai - Hình 16

Hội Trại Tòng Quân 2018 Tại Thành Phố Biên Hòa Tỉnh Đồng Nai - Hình 17

Hội Trại Tòng Quân 2018 Tại Thành Phố Biên Hòa Tỉnh Đồng Nai - Hình 18

Hội Trại Tòng Quân 2018 Tại Thành Phố Biên Hòa Tỉnh Đồng Nai - Hình 19

Hội Trại Tòng Quân 2018 Tại Thành Phố Biên Hòa Tỉnh Đồng Nai - Hình 20

Hội Trại Tòng Quân 2018 Tại Thành Phố Biên Hòa Tỉnh Đồng Nai - Hình 21

Hội Trại Tòng Quân 2018 Tại Thành Phố Biên Hòa Tỉnh Đồng Nai - Hình 22

Hội Trại Tòng Quân 2018 Tại Thành Phố Biên Hòa Tỉnh Đồng Nai - Hình 23

Hội Trại Tòng Quân 2018 Tại Thành Phố Biên Hòa Tỉnh Đồng Nai - Hình 24

Hội Trại Tòng Quân 2018 Tại Thành Phố Biên Hòa Tỉnh Đồng Nai - Hình 25

Hội Trại Tòng Quân 2018 Tại Thành Phố Biên Hòa Tỉnh Đồng Nai - Hình 26

Hội Trại Tòng Quân 2018 Tại Thành Phố Biên Hòa Tỉnh Đồng Nai - Hình 27

Hội Trại Tòng Quân 2018 Tại Thành Phố Biên Hòa Tỉnh Đồng Nai - Hình 28

Hội Trại Tòng Quân 2018 Tại Thành Phố Biên Hòa Tỉnh Đồng Nai - Hình 29

Hội Trại Tòng Quân 2018 Tại Thành Phố Biên Hòa Tỉnh Đồng Nai - Hình 30

Hội Trại Tòng Quân 2018 Tại Thành Phố Biên Hòa Tỉnh Đồng Nai - Hình 31