Ngày 06/11/2019, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã cho thuê các thiết bị sự kiện tại buổi lễ “Họp Mặt Kỷ Niệm – 20 Năm Ngày Truyền Thống Tiểu Đoàn” của Tiểu đoàn chỉ huy pháo binh 10 thuộc Bộ tham mưu quân khu 7 tại Biên Hòa đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập.

Một số hình ảnh từ sự kiện :