Kỉ Niệm 20 Năm Thành Lập Trường Lê Quý Đôn

Ngày 01/04/2018, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã cho thuê và lắp đặt các thiết bị sự kiện, để kỉ niệm 20 năm hình thành và phát triển Trường THPT LÊ QUÝ ĐÔN  ( 01.04.1998 – 01.04.2018 )

Kỉ Niệm 20 Năm Thành Lập Trường Lê Quý Đôn - hình 1

Kỉ Niệm 20 Năm Thành Lập Trường Lê Quý Đôn - hình 2

Kỉ Niệm 20 Năm Thành Lập Trường Lê Quý Đôn - hình 3

Kỉ Niệm 20 Năm Thành Lập Trường Lê Quý Đôn - hình 4

Kỉ Niệm 20 Năm Thành Lập Trường Lê Quý Đôn - hình 5

Kỉ Niệm 20 Năm Thành Lập Trường Lê Quý Đôn - hình 6