Lễ Kỉ Niệm 10 Năm Thành Lập Tập Đoàn Anh Vinh

Ngày 14/01/2018. Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt rất vinh hạnh khi được cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện cho ngày lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Tập Đoàn Anh Vinh . Cty chúc tập đoàn 1 ngày phát triển và thành công..

Một số hình ảnh tại buổi lễ :

Lễ Kỉ Niệm 10 Năm Thành Lập Tập Đoàn Anh Vinh - hình 1

Lễ Kỉ Niệm 10 Năm Thành Lập Tập Đoàn Anh Vinh - hình 2

Lễ Kỉ Niệm 10 Năm Thành Lập Tập Đoàn Anh Vinh - hình 3

Lễ Kỉ Niệm 10 Năm Thành Lập Tập Đoàn Anh Vinh - hình 4

Lễ Kỉ Niệm 10 Năm Thành Lập Tập Đoàn Anh Vinh - hình 5

Lễ Kỉ Niệm 10 Năm Thành Lập Tập Đoàn Anh Vinh - hình 6

Lễ Kỉ Niệm 10 Năm Thành Lập Tập Đoàn Anh Vinh - hình 7

Lễ Kỉ Niệm 10 Năm Thành Lập Tập Đoàn Anh Vinh - hình 8

Lễ Kỉ Niệm 10 Năm Thành Lập Tập Đoàn Anh Vinh - hình 9