Lễ Công Bố Xã An Hòa Đạt Chuẩn Nông Thôn Mới

Ngày 22-03-2017, Trung tâm Văn hóa – Học tập cộng đồng xã An Hòa; Ủy ban nhân dân  đã long trọng tổ chức Lễ công bố xã An Hòa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

 Lễ Công Bố Xã An Hòa Đạt Chuẩn Nông Thôn Mới - Hình 1

Lễ Công Bố Xã An Hòa Đạt Chuẩn Nông Thôn Mới – Hình 1

 Lễ Công Bố Xã An Hòa Đạt Chuẩn Nông Thôn Mới - Hình 2

Lễ Công Bố Xã An Hòa Đạt Chuẩn Nông Thôn Mới – Hình 2

 Lễ Công Bố Xã An Hòa Đạt Chuẩn Nông Thôn Mới - Hình 3

Lễ Công Bố Xã An Hòa Đạt Chuẩn Nông Thôn Mới – Hình 3

 Lễ Công Bố Xã An Hòa Đạt Chuẩn Nông Thôn Mới - Hình 4

Lễ Công Bố Xã An Hòa Đạt Chuẩn Nông Thôn Mới – Hình 4

 Lễ Công Bố Xã An Hòa Đạt Chuẩn Nông Thôn Mới - Hình 5

Lễ Công Bố Xã An Hòa Đạt Chuẩn Nông Thôn Mới – Hình 5