Ngày 31/12/2015 , Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt  đã lắp đặt và cho thuê các thiết bị sự kiện tại buổi Lễ Diễn Tập Ứng Phó Sự Cố Tràn Dầu Trên Sông Tại Khu Vực Long Bình Tân của Công Ty Cổ Phần Cảng Đồng Nai.