Lễ Giao – Nhận Quân Năm 2017

Sáng ngày 16-2, các huyện, TX.Long Khánh và TP.Biên Hòa đã long trọng khai mạc tổ chức Lễ Hội Trại Tòng Quân 2017 tiễn đưa 2.800 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) và tham dự sinh hoạt, giao lưu với chính quyền, cán bộ,  đoàn thể và nhân dân địa phương trước khi lên đường nhập ngũ .

Những hình ảnh tại buổi lễ tòng quân :

 Lễ Giao - Nhận Quân Năm 2017 - Hình 1

Lễ Giao – Nhận Quân Năm 2017 – Hình 1

 Lễ Giao - Nhận Quân Năm 2017 - Hình 2

Lễ Giao – Nhận Quân Năm 2017 – Hình 2

 Lễ Giao - Nhận Quân Năm 2017 - Hình 3

Lễ Giao – Nhận Quân Năm 2017 – Hình 3

 Lễ Giao - Nhận Quân Năm 2017 - Hình 4

Lễ Giao – Nhận Quân Năm 2017 – Hình 4

 Lễ Giao - Nhận Quân Năm 2017 - Hình 5

Lễ Giao – Nhận Quân Năm 2017 – Hình 5

 Lễ Giao - Nhận Quân Năm 2017 - Hình 6

Lễ Giao – Nhận Quân Năm 2017 – Hình 6

 Lễ Giao - Nhận Quân Năm 2017 - Hình 7

Lễ Giao – Nhận Quân Năm 2017 – Hình 7

 Lễ Giao - Nhận Quân Năm 2017 - Hình 8

Lễ Giao – Nhận Quân Năm 2017 – Hình 8

 

 Lễ Giao - Nhận Quân Năm 2017 - Hình 9

Lễ Giao – Nhận Quân Năm 2017 – Hình 9

 Lễ Giao - Nhận Quân Năm 2017 - Hình 10

Lễ Giao – Nhận Quân Năm 2017 – Hình 10

 Lễ Giao - Nhận Quân Năm 2017 - Hình 11

Lễ Giao – Nhận Quân Năm 2017 – Hình 11

 Lễ Giao - Nhận Quân Năm 2017 - Hình 12

Lễ Giao – Nhận Quân Năm 2017 – Hình 12

 Lễ Giao - Nhận Quân Năm 2017 - Hình 13

Lễ Giao – Nhận Quân Năm 2017 – Hình 13

 Lễ Giao - Nhận Quân Năm 2017 - Hình 14

Lễ Giao – Nhận Quân Năm 2017 – Hình 14

 Lễ Giao - Nhận Quân Năm 2017 - Hình 15

Lễ Giao – Nhận Quân Năm 2017 – Hình 15

Lễ Giao - Nhận Quân Năm 2017 - Hình 16

Lễ Giao – Nhận Quân Năm 2017 – Hình 16

Lễ Giao - Nhận Quân Năm 2017 - Hình 17

Lễ Giao – Nhận Quân Năm 2017 – Hình 17

Lễ Giao - Nhận Quân Năm 2017 - Hình 18

Lễ Giao – Nhận Quân Năm 2017 – Hình 18

Lễ Giao - Nhận Quân Năm 2017 - Hình 19

Lễ Giao – Nhận Quân Năm 2017 – Hình 19

Lễ Giao - Nhận Quân Năm 2017 - Hình 20

Lễ Giao – Nhận Quân Năm 2017 – Hình 20

Lễ Giao - Nhận Quân Năm 2017 - Hình 21

Lễ Giao – Nhận Quân Năm 2017 – Hình 21