Lễ khai trương của cửa hàng Yamaha Town Hà Đặng

Công ty TNHH Nai House đã tổ chức Lễ khai trương cho cửa hàng Yamaha Town Hà Đặng. Buổi lễ diễn ra sôi động và rất tuyệt vời.

Sau đây là một vài hình ảnh trước khi sự kiện diễn ra: