Ngày 01/01/2020 Công Ty TNHH NaiHouse đã lắp đặt và thi công sự kiện “Lễ khai trương Mộc Tâm” tại Biên Hòa.

Mộc Tâm chuyên cung cấp các dịch vụ về dưỡng sinh cơ thể, dưỡng sinh vùng đầu, dưỡng sinh cổ vai gáy, cung cấp các kỹ thuật viên 3*, 4*, 5*.

Một số hình ảnh từ buổi lễ: