Lễ Khai Trương – Ngân Hàng AGRIBANK Chi Nhánh Bắc Đồng Nai

Ngày 18/07/2018, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt rất vinh hạnh khi Ngân Hàng AGRIBANK đồng nai đã chọn và tin tưởng Công Ty Vòm Việt, lắp đặt và cho thuê các thiết bị tổ chức sự kiện tại Ngân Hàng Agribank Đồng Nai. Công ty Vòm Việt xin chúc Ngân Hàng AGRIBANK ĐỒNG NAI ngày một phát triển và thành công.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Lễ Khai Trương - Ngân Hàng AGRIBANK Chi Nhánh Bắc Đồng Nai - Hình 1

Lễ Khai Trương - Ngân Hàng AGRIBANK Chi Nhánh Bắc Đồng Nai - Hình 2

Lễ Khai Trương - Ngân Hàng AGRIBANK Chi Nhánh Bắc Đồng Nai - Hình 3

Lễ Khai Trương - Ngân Hàng AGRIBANK Chi Nhánh Bắc Đồng Nai - Hình 4

Lễ Khai Trương - Ngân Hàng AGRIBANK Chi Nhánh Bắc Đồng Nai - Hình 5

Lễ Khai Trương - Ngân Hàng AGRIBANK Chi Nhánh Bắc Đồng Nai - Hình 6

Lễ Khai Trương - Ngân Hàng AGRIBANK Chi Nhánh Bắc Đồng Nai - Hình 7

Lễ Khai Trương - Ngân Hàng AGRIBANK Chi Nhánh Bắc Đồng Nai - Hình 8

Lễ Khai Trương - Ngân Hàng AGRIBANK Chi Nhánh Bắc Đồng Nai - Hình 9

Lễ Khai Trương - Ngân Hàng AGRIBANK Chi Nhánh Bắc Đồng Nai - Hình 10

Lễ Khai Trương - Ngân Hàng AGRIBANK Chi Nhánh Bắc Đồng Nai - Hình 11

Lễ Khai Trương - Ngân Hàng AGRIBANK Chi Nhánh Bắc Đồng Nai - Hình 12

Lễ Khai Trương - Ngân Hàng AGRIBANK Chi Nhánh Bắc Đồng Nai - Hình 13

Lễ Khai Trương - Ngân Hàng AGRIBANK Chi Nhánh Bắc Đồng Nai - Hình 14

Lễ Khai Trương - Ngân Hàng AGRIBANK Chi Nhánh Bắc Đồng Nai - Hình 15

Lễ Khai Trương - Ngân Hàng AGRIBANK Chi Nhánh Bắc Đồng Nai - Hình 16

Lễ Khai Trương - Ngân Hàng AGRIBANK Chi Nhánh Bắc Đồng Nai - Hình 18

Lễ Khai Trương - Ngân Hàng AGRIBANK Chi Nhánh Bắc Đồng Nai - Hình 19

Lễ Khai Trương - Ngân Hàng AGRIBANK Chi Nhánh Bắc Đồng Nai - Hình 20

Lễ Khai Trương - Ngân Hàng AGRIBANK Chi Nhánh Bắc Đồng Nai - Hình 21

Lễ Khai Trương - Ngân Hàng AGRIBANK Chi Nhánh Bắc Đồng Nai - Hình 22

Lễ Khai Trương - Ngân Hàng AGRIBANK Chi Nhánh Bắc Đồng Nai - Hình 23

Lễ Khai Trương - Ngân Hàng AGRIBANK Chi Nhánh Bắc Đồng Nai - Hình 24

Lễ Khai Trương - Ngân Hàng AGRIBANK Chi Nhánh Bắc Đồng Nai - Hình 25

Lễ Khai Trương - Ngân Hàng AGRIBANK Chi Nhánh Bắc Đồng Nai - Hình 26

Lễ Khai Trương - Ngân Hàng AGRIBANK Chi Nhánh Bắc Đồng Nai - Hình 27

Lễ Khai Trương - Ngân Hàng AGRIBANK Chi Nhánh Bắc Đồng Nai - Hình 28

Lễ Khai Trương - Ngân Hàng AGRIBANK Chi Nhánh Bắc Đồng Nai - Hình 29

Lễ Khai Trương - Ngân Hàng AGRIBANK Chi Nhánh Bắc Đồng Nai - Hình 30