Lễ Khai Trương ShowRom HANVICO Biên Hòa

Ngày 15/10/2017, Công Ty Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt  rất vui và vinh dự ,khi được tin tưởng cung cấp các dịch vụ cho thuê thiết bị sự kiện – phục vụ cho buổi Lễ Khai Trương ShowRom HANVICO Biên Hòa tại Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

 

Lễ Khai Trương ShowRom HANVICO Biên Hòa - Hình 1

Lễ Khai Trương ShowRom HANVICO Biên Hòa - Hình 2

Lễ Khai Trương ShowRom HANVICO Biên Hòa - Hình 3

Lễ Khai Trương ShowRom HANVICO Biên Hòa - Hình 4

Lễ Khai Trương ShowRom HANVICO Biên Hòa - Hình 5

Lễ Khai Trương ShowRom HANVICO Biên Hòa - Hình 6

Lễ Khai Trương ShowRom HANVICO Biên Hòa - Hình 7