Lễ Khai Trương – Gỗ Tây TaViCo Long Bình

Ngày 11/01/2019, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã thi công và lắp đặt các thiết bị sự kiện Chợ đầu mối nguyên liệu Tavico đặt tại khu kinh tế ICD Tân Cảng Long Bình, sẽ chính thức được khai trương trong khoảng thời gian từ 09:00 đến 12:00 , cho các doanh nghiệp đăng ký thuê gian hàng.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Lễ Khai Trương - TaViCo Long Bình - Hình 1

Lễ Khai Trương - TaViCo Long Bình - Hình 2

Lễ Khai Trương - TaViCo Long Bình - Hình 3

Lễ Khai Trương - TaViCo Long Bình - Hình 4

Lễ Khai Trương - TaViCo Long Bình - Hình 5

Lễ Khai Trương - TaViCo Long Bình - Hình 6

Lễ Khai Trương - TaViCo Long Bình - Hình 7

Lễ Khai Trương - TaViCo Long Bình - Hình 8

Lễ Khai Trương - TaViCo Long Bình - Hình 9

 

Lễ Khai Trương - TaViCo Long Bình - Hình 10

Lễ Khai Trương - TaViCo Long Bình - Hình 11

Lễ Khai Trương - TaViCo Long Bình - Hình 12

 

Lễ Khai Trương - TaViCo Long Bình - Hình 13

Lễ Khai Trương - TaViCo Long Bình - Hình 14