Lễ Khai Trương Tổng Đại Lý BHNT Dai-ichi Việt Nam tại Trảng Bom – Đồng Nai

Công ty TNHH Tổ chức sự kiện Vòm Việt rất vui và vinh dự, khi được cung cấp dịch vụ cho thuê thiết bị sự kiện – phục vụ cho buổi Lễ Khai Trương Tổng Đại Lý BHNT Dai-ichi Việt Nam tại Trảng Bom ngày 26/10/2016.

Lễ Khai Trương Tổng Đại Lý BHNT Dai-ichi Việt Nam tại Trảng Bom Hình 1

Lễ Khai Trương Tổng Đại Lý BHNT Dai-ichi Việt Nam tại Trảng Bom Hình 1

Lễ Khai Trương Tổng Đại Lý BHNT Dai-ichi Việt Nam tại Trảng Bom Hình 2

Lễ Khai Trương Tổng Đại Lý BHNT Dai-ichi Việt Nam tại Trảng Bom Hình 2

Lễ Khai Trương Tổng Đại Lý BHNT Dai-ichi Việt Nam tại Trảng Bom Hình 3

Lễ Khai Trương Tổng Đại Lý BHNT Dai-ichi Việt Nam tại Trảng Bom Hình 3

Lễ Khai Trương Tổng Đại Lý BHNT Dai-ichi Việt Nam tại Trảng Bom Hình 4

Lễ Khai Trương Tổng Đại Lý BHNT Dai-ichi Việt Nam tại Trảng Bom Hình 4

Lễ Khai Trương Tổng Đại Lý BHNT Dai-ichi Việt Nam tại Trảng Bom Hình 5

Lễ Khai Trương Tổng Đại Lý BHNT Dai-ichi Việt Nam tại Trảng Bom Hình 5

Lễ Khai Trương Tổng Đại Lý BHNT Dai-ichi Việt Nam tại Trảng Bom Hình 6

Lễ Khai Trương Tổng Đại Lý BHNT Dai-ichi Việt Nam tại Trảng Bom Hình 6

Lễ Khai Trương Tổng Đại Lý BHNT Dai-ichi Việt Nam tại Trảng Bom Hình 7

Lễ Khai Trương Tổng Đại Lý BHNT Dai-ichi Việt Nam tại Trảng Bom Hình 7