Lễ Khai Trương – Tổng Kho Miền Nam

Ngày 06/04/2019, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã thi công và lắp đặt các thiết bị sự kiện tại buổi lễ khai trương tổng kho miền nam diễn ra rất long trọng và hoành tráng

Lễ Khai Trương - Tổng Kho Miền Nam - Hình 1

Lễ Khai Trương - Tổng Kho Miền Nam - Hình 2

Lễ Khai Trương - Tổng Kho Miền Nam - Hình 3

Lễ Khai Trương - Tổng Kho Miền Nam - Hình 4

Lễ Khai Trương - Tổng Kho Miền Nam - Hình 5

Lễ Khai Trương - Tổng Kho Miền Nam - Hình 6

Lễ Khai Trương - Tổng Kho Miền Nam - Hình 7

Lễ Khai Trương - Tổng Kho Miền Nam - Hình 8

Lễ Khai Trương - Tổng Kho Miền Nam - Hình 9

Lễ Khai Trương - Tổng Kho Miền Nam - Hình 10

Lễ Khai Trương - Tổng Kho Miền Nam - Hình 11

Lễ Khai Trương - Tổng Kho Miền Nam - Hình 12