Lễ Khai Trương – Trạm Điện Nóng EVN KCN Biên Hòa

Ngày 09-03-2017, Công ty TNHH Tổ chức sự kiện Vòm Việt rất vui và vinh dự được sự tin tưởng của các đơn vị tổ chức, Các nhân viên của Công Ty Vòm Việt đã lắp đặt và cho thuê các thiết bị sự kiện cho buổi Lễ Khai Trương Trạm Điện Nóng EVN tại Khu Công Nghiệp Biên Hòa diễn ra rất long trọng và thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

 Lễ Khai Trương - Trạm Điện Nóng ENV KCN Biên Hòa - Hình 1

 Lễ Khai Trương - Trạm Điện Nóng ENV KCN Biên Hòa - Hình 2

 Lễ Khai Trương - Trạm Điện Nóng ENV KCN Biên Hòa - Hình 3

 Lễ Khai Trương - Trạm Điện Nóng ENV KCN Biên Hòa - Hình 4

 Lễ Khai Trương - Trạm Điện Nóng ENV KCN Biên Hòa - Hình 5

 Lễ Khai Trương - Trạm Điện Nóng ENV KCN Biên Hòa - Hình 6

 Lễ Khai Trương - Trạm Điện Nóng ENV KCN Biên Hòa - Hình 7