Lễ Khánh Thành Chợ Đầu Mối Nông Sản Thực Phẩm Dầu Giây

Ngày 28/06/2017, Công ty cổ phần bất động sản Thống Nhất đã tổ chức buổi Lễ Khánh Thành Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây. Công ty TNHH Tổ chức sự kiện Vòm Việt được sự tin tưởng của đơn vị tổ chức, các nhân viên của Vòm Việt đã lắp đặt các thiết bị sự kiện cho buổi lễ khởi công. Buổi lễ đã diễn ra long trọng và thành công.

Một số hình ảnh tại buổi lễ :

Lễ Khánh Thành Chợ Đầu Mối Nông Sản Thực Phẩm Dầu Giây

Lễ Khánh Thành Chợ Đầu Mối Nông Sản Thực Phẩm Dầu Giây - Hinh 2

 

Lễ Khánh Thành Chợ Đầu Mối Nông Sản Thực Phẩm Dầu Giây - Hinh 3

Lễ Khánh Thành Chợ Đầu Mối Nông Sản Thực Phẩm Dầu Giây - Hinh 4

Lễ Khánh Thành Chợ Đầu Mối Nông Sản Thực Phẩm Dầu Giây - Hinh 5

Lễ Khánh Thành Chợ Đầu Mối Nông Sản Thực Phẩm Dầu Giây - Hinh 6

Lễ Khánh Thành Chợ Đầu Mối Nông Sản Thực Phẩm Dầu Giây - Hinh 7

Lễ Khánh Thành Chợ Đầu Mối Nông Sản Thực Phẩm Dầu Giây - Hinh 8

Lễ Khánh Thành Chợ Đầu Mối Nông Sản Thực Phẩm Dầu Giây - Hinh 9

Lễ Khánh Thành Chợ Đầu Mối Nông Sản Thực Phẩm Dầu Giây - Hinh 10

Lễ Khánh Thành Chợ Đầu Mối Nông Sản Thực Phẩm Dầu Giây - Hinh 11

Lễ Khánh Thành Chợ Đầu Mối Nông Sản Thực Phẩm Dầu Giây - Hinh 12

Lễ Khánh Thành Chợ Đầu Mối Nông Sản Thực Phẩm Dầu Giây - Hinh 13

 

 

Lễ Khánh Thành Chợ Đầu Mối Nông Sản Thực Phẩm Dầu Giây - Hinh 16

Lễ Khánh Thành Chợ Đầu Mối Nông Sản Thực Phẩm Dầu Giây - Hinh 17

Lễ Khánh Thành Chợ Đầu Mối Nông Sản Thực Phẩm Dầu Giây - Hinh 18

Lễ Khánh Thành Chợ Đầu Mối Nông Sản Thực Phẩm Dầu Giây - Hinh 19

Lễ Khánh Thành Chợ Đầu Mối Nông Sản Thực Phẩm Dầu Giây - Hinh 20

Lễ Khánh Thành Chợ Đầu Mối Nông Sản Thực Phẩm Dầu Giây - Hinh 21

Lễ Khánh Thành Chợ Đầu Mối Nông Sản Thực Phẩm Dầu Giây - Hinh 22

Lễ Khánh Thành Chợ Đầu Mối Nông Sản Thực Phẩm Dầu Giây - Hinh 23

Lễ Khánh Thành Chợ Đầu Mối Nông Sản Thực Phẩm Dầu Giây - Hinh 24

Lễ Khánh Thành Chợ Đầu Mối Nông Sản Thực Phẩm Dầu Giây - Hinh 25

Lễ Khánh Thành Chợ Đầu Mối Nông Sản Thực Phẩm Dầu Giây - Hinh 26