LỄ KHÁNH THÀNH – NHÀ MẪU KHU ĐÔ THỊ THÔNG MINH VIVA PARK

Ngày 16/12/2018, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã cho thuê thiết bị và lắp đặt sự kiện cho Công ty cổ phần Đầu tư LDG – LDG group tổ chức lễ khánh thành và giới thiệu dự án nhà mẫu khu đô thị thông minh viva park tại trảng bom, Đồng Nai.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

LỄ KHÁNH THÀNH - NHÀ MẪU KHU ĐÔ THỊ THÔNG MINH VIVA PARK - Hình 1

LỄ KHÁNH THÀNH - NHÀ MẪU KHU ĐÔ THỊ THÔNG MINH VIVA PARK - Hình 2

LỄ KHÁNH THÀNH - NHÀ MẪU KHU ĐÔ THỊ THÔNG MINH VIVA PARK - Hình 3

LỄ KHÁNH THÀNH - NHÀ MẪU KHU ĐÔ THỊ THÔNG MINH VIVA PARK - Hình 4

LỄ KHÁNH THÀNH - NHÀ MẪU KHU ĐÔ THỊ THÔNG MINH VIVA PARK - Hình 5

LỄ KHÁNH THÀNH - NHÀ MẪU KHU ĐÔ THỊ THÔNG MINH VIVA PARK - Hình 6

LỄ KHÁNH THÀNH - NHÀ MẪU KHU ĐÔ THỊ THÔNG MINH VIVA PARK - Hình 7