Lễ khánh thành Trường mẫu giáo Dona Standard – KCN Xuân Lộc – Đồng Nai

Trường được xây dựng với kinh phí 3 triệu USD, trên diện tích 2,4ha, có khả năng tiếp nhận hơn 1.000 cháu là con của công nhân đang làm việc tại Công ty Dona Standard (Khu công nghiệp Xuân Lộc).

Theo lãnh đạo Tập đoàn Phong Thái, Trường mẫu giáo Dona Standard hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, do đó trường không thu học phí và các khoản bảo hiểm của con công nhân (công ty hỗ trợ những khoản này).

Công ty TNHH Tổ chức sự kiện Vòm Việt rất vui và vinh dự, khi được cung cấp dịch vụ cho thuê thiết bị sự kiện – phục vụ cho buổi Lễ khánh thành Trường mẫu giáo Dona Standard ngày 19/08/2016.

Le-khanh-thanh-truong-mau-giao-dona-standard-kcn-xuan-loc-hinh-001

Lễ khánh thành Trường mẫu giáo Dona Standard – KCN Xuân Lộc – Đồng nai

Le-khanh-thanh-truong-mg-dona-standard-kcn-xuan-loc-hinh-002

Lễ khánh thành Trường mẫu giáo Dona Standard – KCN Xuân Lộc – Đồng nai

Le-khanh-thanh-truong-mg-dona-standard-kcn-xuan-loc-hinh-003

Lễ khánh thành Trường mẫu giáo Dona Standard – KCN Xuân Lộc – Đồng nai