Ngày 18-10-2014, công ty TNHH Tổ chức sự kiện Vòm Việt đã lắp đặt và cho thuê các thiết bị sự kiện phục vụ cho sự kiện Lễ Khởi Công – Công trình xây dựng phân hiệu trưởng cán bộ hội nông dân Việt Nam

Đây là một sự kiện của tỉnh Long Thành. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng để buổi lễ được hoàn thành tốt đẹp. Chúng tôi đã đến địa điểm thi công sớm hơn dự kiến để triển khai và tiến hành lắp ráp các thiết bị sự kiện và nhà bạt cho kịp thời gian. Buổi lễ khởi công đã diễn ra tốt đẹp.

Một số hình ảnh còn lưu giữ lại từ buổi lễ khởi công này: