LỄ KHỞI CÔNG – KHU BIỆT THỰ RESORT PHAN THIẾT

Ngày 09/11/2018, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã thi công và cho thuê các thiết bị sự kiện buổi lễ khởi công khu biệt thự resort tại Phan Thiết

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

LỄ KHỞI CÔNG - KHU BIỆT THỰ RESORT PHAN THIẾT - Hình 1

LỄ KHỞI CÔNG - KHU BIỆT THỰ RESORT PHAN THIẾT - Hình 2

LỄ KHỞI CÔNG - KHU BIỆT THỰ RESORT PHAN THIẾT - Hình 3

LỄ KHỞI CÔNG - KHU BIỆT THỰ RESORT PHAN THIẾT - Hình 4

LỄ KHỞI CÔNG - KHU BIỆT THỰ RESORT PHAN THIẾT - Hình 5

LỄ KHỞI CÔNG - KHU BIỆT THỰ RESORT PHAN THIẾT - Hình 6

LỄ KHỞI CÔNG - KHU BIỆT THỰ RESORT PHAN THIẾT - Hình 7

LỄ KHỞI CÔNG - KHU BIỆT THỰ RESORT PHAN THIẾT - Hình 8

LỄ KHỞI CÔNG - KHU BIỆT THỰ RESORT PHAN THIẾT - Hình 9