Ngày 27/02/2021 Công Ty TNHH NaiHouse đã lắp đặt và thi công sự kiện “Lễ Khởi Công Xây Dựng Bến Tàu B5 ” tại Cảng Gò Dầu B – Đồng Nai.

Bến B5 có chiều dài hơn 207 mét nối liền bến B4 (30.000 DWT) với bến B1 (6.500DWT) hiện hữu và có công suất xếp dỡ theo thiết kế là 1,2 triệu tấn hàng hoá/năm. Công trình có tổng mức đầu tư 111 tỷ đồng và dự kiến sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác trong quý I-2022.

Một số hình ảnh từ sự kiện: