LỄ KHỞI CÔNG – XÂY DỰNG CẦU PHƯỚC THỌ ĐẠI LỘC KIỀU

Ngày 11/11/2018, Công ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã lắp đặt và thi công lễ khởi công xây dựng cầu phước thọ đại lộc kiều khu Thành phố du lịch sinh thái Sơn Tiên.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

LỄ KHỞI CÔNG - XÂY DỰNG CẦU PHƯỚC THỌ ĐẠI LỘC KIỀU - Hình 1

LỄ KHỞI CÔNG - XÂY DỰNG CẦU PHƯỚC THỌ ĐẠI LỘC KIỀU - Hình 2

LỄ KHỞI CÔNG - XÂY DỰNG CẦU PHƯỚC THỌ ĐẠI LỘC KIỀU - Hình 3

LỄ KHỞI CÔNG - XÂY DỰNG CẦU PHƯỚC THỌ ĐẠI LỘC KIỀU - Hình 4

LỄ KHỞI CÔNG - XÂY DỰNG CẦU PHƯỚC THỌ ĐẠI LỘC KIỀU - Hình 5

LỄ KHỞI CÔNG - XÂY DỰNG CẦU PHƯỚC THỌ ĐẠI LỘC KIỀU - Hình 6

LỄ KHỞI CÔNG - XÂY DỰNG CẦU PHƯỚC THỌ ĐẠI LỘC KIỀU - Hình 7

LỄ KHỞI CÔNG - XÂY DỰNG CẦU PHƯỚC THỌ ĐẠI LỘC KIỀU - Hình 8