Ngày 16-1-2017, Công ty Tổ chức Sự kiện Vòm Việt đã tự hào tổ chức sự kiện Lễ khởi công xây dựng Nhà máy Cafe hòa tan Tín Nghĩa tại KCN Nhơn Trạch. Buổi lễ đã diễn ra rất thành công với sự chứng kiến của nhiều cơ quan, ban ngành đoàn thể. Chúc cho công ty Tín Nghĩa tiếp tục phát triển trong tương lai.

Sau đây là một số hình ảnh sự kiện:

Lễ Khởi Công - Xây Dựng Nhà Máy Cafe Hòa Tan Tín Nghĩa tại KCN Nhơn Trạch - Hình 1

Lễ Khởi Công – Xây Dựng Nhà Máy Cafe Hòa Tan Tín Nghĩa tại KCN Nhơn Trạch – Hình 1

Lễ Khởi Công - Xây Dựng Nhà Máy Cafe Hòa Tan Tín Nghĩa tại KCN Nhơn Trạch - Hình 2

Lễ Khởi Công – Xây Dựng Nhà Máy Cafe Hòa Tan Tín Nghĩa tại KCN Nhơn Trạch – Hình 2

Lễ Khởi Công - Xây Dựng Nhà Máy Cafe Hòa Tan Tín Nghĩa tại KCN Nhơn Trạch - Hình 3

Lễ Khởi Công – Xây Dựng Nhà Máy Cafe Hòa Tan Tín Nghĩa tại KCN Nhơn Trạch – Hình 3

Lễ Khởi Công - Xây Dựng Nhà Máy Cafe Hòa Tan Tín Nghĩa tại KCN Nhơn Trạch - Hình 4

Lễ Khởi Công – Xây Dựng Nhà Máy Cafe Hòa Tan Tín Nghĩa tại KCN Nhơn Trạch – Hình 4

Lễ Khởi Công - Xây Dựng Nhà Máy Cafe Hòa Tan Tín Nghĩa tại KCN Nhơn Trạch - Hình 5

Lễ Khởi Công – Xây Dựng Nhà Máy Cafe Hòa Tan Tín Nghĩa tại KCN Nhơn Trạch – Hình 5