Lễ Kỉ Niệm Ngày Thành Lập Công Ty Cổ Phần Môi Trường SONADEZI

Sáng ngày 26/12/2018, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã cho thuê và lắp đặt các thiết bị cho Công ty Cổ Phần Môi Trường Sonadezi và đã tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập Công ty với các Công Đoàn cơ sở và Đoàn thanh niện đến tham dự.

Lễ Kỉ Niệm Ngày Thành Lập Công Ty Cổ Phần Môi Trường SONADEZI - Hình 1

Lễ Kỉ Niệm Ngày Thành Lập Công Ty Cổ Phần Môi Trường SONADEZI - Hình 2

Lễ Kỉ Niệm Ngày Thành Lập Công Ty Cổ Phần Môi Trường SONADEZI - Hình 3

Lễ Kỉ Niệm Ngày Thành Lập Công Ty Cổ Phần Môi Trường SONADEZI - Hình 4

Lễ Kỉ Niệm Ngày Thành Lập Công Ty Cổ Phần Môi Trường SONADEZI - Hình 5