Lễ kỷ niệm 60 năm phá khám Tân Hiệp và khánh thành di tích trùng tu tôn tạo nhà lao Tân Hiệp (2/12/1956 – 2-12-2016)

Sáng 2-12, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Tổ quốc tỉnh Đồng Nai long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Cuộc nổi dậy phá khám Tân Hiệp (thuộc TP Biên Hòa).

Hòa trong không khí hào hùng của buổi lễ kỷ niệm, Công ty TNHH Tổ chức sự kiện Vòm Việt đã vinh dự là đơn vị cung cấp các thiết bị tổ chức sự kiện cho buổi lễ này.

Một số hình ảnh của buổi lễ:

le-ky-niem-60-nam-pha-kham-tan-hiep-hinh-001

Lễ kỷ niệm 60 năm phá khám Tân Hiệp – Hình 1

le-ky-niem-60-nam-pha-kham-tan-hiep-hinh-009

Lễ kỷ niệm 60 năm phá khám Tân Hiệp – Hình 2

le-ky-niem-60-nam-pha-kham-tan-hiep-hinh-008

Lễ kỷ niệm 60 năm phá khám Tân Hiệp – Hình 3

le-ky-niem-60-nam-pha-kham-tan-hiep-hinh-007

Lễ kỷ niệm 60 năm phá khám Tân Hiệp – Hình 4

le-ky-niem-60-nam-pha-kham-tan-hiep-hinh-006

Lễ kỷ niệm 60 năm phá khám Tân Hiệp – Hình 5

le-ky-niem-60-nam-pha-kham-tan-hiep-hinh-005

Lễ kỷ niệm 60 năm phá khám Tân Hiệp – Hình 6

le-ky-niem-60-nam-pha-kham-tan-hiep-hinh-004

Lễ kỷ niệm 60 năm phá khám Tân Hiệp – Hình 7

le-ky-niem-60-nam-pha-kham-tan-hiep-hinh-003

Lễ kỷ niệm 60 năm phá khám Tân Hiệp – Hình 8

le-ky-niem-60-nam-pha-kham-tan-hiep-hinh-002

Lễ kỷ niệm 60 năm phá khám Tân Hiệp – Hình 9