Lễ Phát Động – Tuần Lễ Đồng Nai Xanh 2019

Ngày 04/06/2019, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã lắp đặt các thiết bị tại buổi lễ phát ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom chất thải những nơi công cộng, nạo vét khời thông dòng chảy ở kênh mương, ao, hệ thống thoát nướcđộng, bên cạnh việc tuyên truyền về ý nghĩa, trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường tại TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Lễ Phát Động - Tuần Lễ Đồng Nai Xanh 2019 - Hình 1

Lễ Phát Động - Tuần Lễ Đồng Nai Xanh 2019 - Hình 2

Lễ Phát Động - Tuần Lễ Đồng Nai Xanh 2019 - Hình 3

Lễ Phát Động - Tuần Lễ Đồng Nai Xanh 2019 - Hình 4

Lễ Phát Động - Tuần Lễ Đồng Nai Xanh 2019 - Hình 5

Lễ Phát Động - Tuần Lễ Đồng Nai Xanh 2019 - Hình 6

Lễ Phát Động - Tuần Lễ Đồng Nai Xanh 2019 - Hình 7

Lễ Phát Động - Tuần Lễ Đồng Nai Xanh 2019 - Hình 8

Lễ Phát Động - Tuần Lễ Đồng Nai Xanh 2019 - Hình 9

Lễ Phát Động - Tuần Lễ Đồng Nai Xanh 2019 - Hình 10

Lễ Phát Động - Tuần Lễ Đồng Nai Xanh 2019 - Hình 11

Lễ Phát Động - Tuần Lễ Đồng Nai Xanh 2019 - Hình 12

Lễ Phát Động - Tuần Lễ Đồng Nai Xanh 2019 - Hình 13