Lễ Trao Giải Khách Hàng Trúng Thưởng 2018

Ngày 20/12/2018, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã lắp đặt và thi công buổi lễ trao giải khách hàng trúng thưởng khi thanh toán tiền điện ngân hàng và tổ chức trung gian 2018

Lễ Trao Giải Khách Hàng Trúng Thưởng 2018 - Hình 1

Lễ Trao Giải Khách Hàng Trúng Thưởng 2018 - Hình 2

Lễ Trao Giải Khách Hàng Trúng Thưởng 2018 - Hình 3

Lễ Trao Giải Khách Hàng Trúng Thưởng 2018 - Hình 4

Lễ Trao Giải Khách Hàng Trúng Thưởng 2018 - Hình 5

Lễ Trao Giải Khách Hàng Trúng Thưởng 2018 - Hình 6

Lễ Trao Giải Khách Hàng Trúng Thưởng 2018 - Hình 7