Ngày 28/12/2019 Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã lắp đặt và thi công sự kiện “Lễ Trao Gỉai Thưởng ” của Điện Lực cho những khách hàng thanh toán tiền điện qua ngân hàng và tổ chức trung gian được tổ chức tại Long Khánh.

Một số hình ảnh từ sự kiện :