Ngày Hội Gia Đình CP Việt Nam CORPORATION

Ngày 12/03/2016 tại KCN  An Hiệp TP . Bến Tre diễn ra sự kiện  Ngày Hội Gia Đình C.P. Việt Nam , Do  Cty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã cho thuê thiết bị sự kiện và  tự hào thực hiện sự kiện này tại TP. Bến Tre