Ngày 28-12-2016, Công ty Tổ chức Sự kiện Vòm Việt tự hào đã cùng góp sức tổ chức thành công ngày Phụ Nữ Sáng Tạo do hội LHPN Tỉnh Đồng Nai phụ trách. Ngày hội đã diễn ra rất vui vẻ với nhiều hoạt động thú vị, độc đáo. Ngày hội dự kiến được tổ chức từ ngày 28-12-2016 đến 30-12-2016.

Sau đây là một số hình ảnh sự kiện:

 Ngày Phụ Nữ Sáng Tạo - Hội LHPN Tỉnh Đồng Nai - Hình 1

Ngày Phụ Nữ Sáng Tạo – Hội LHPN Tỉnh Đồng Nai – Hình 1

 Ngày Phụ Nữ Sáng Tạo - Hội LHPN Tỉnh Đồng Nai - Hình 2

Ngày Phụ Nữ Sáng Tạo – Hội LHPN Tỉnh Đồng Nai – Hình 2

 Ngày Phụ Nữ Sáng Tạo - Hội LHPN Tỉnh Đồng Nai - Hình 3

Ngày Phụ Nữ Sáng Tạo – Hội LHPN Tỉnh Đồng Nai – Hình 3

 Ngày Phụ Nữ Sáng Tạo - Hội LHPN Tỉnh Đồng Nai - Hình 4

Ngày Phụ Nữ Sáng Tạo – Hội LHPN Tỉnh Đồng Nai – Hình 4

 Ngày Phụ Nữ Sáng Tạo - Hội LHPN Tỉnh Đồng Nai - Hình 5

Ngày Phụ Nữ Sáng Tạo – Hội LHPN Tỉnh Đồng Nai – Hình 5