Ngày Phụ Nữ Sáng Tạo – Khởi Nghiệp Tỉnh Đồng Nai 2019

Ngày 16/08/2019, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã lắp đặt và cho thuê các thiết bị sự kiện cho buổi sự kiện ngày phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh đồng nai tại thành phố biên hòa tổ chức.

 

Xem thêm video :