Ngày 11/11/2019 Công ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện hân hạnh tổ chức sự kiện ở nhà thờ Hiển Linh

Một số hình ảnh từ sự kiện :