Ngày 15/07/2020 Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã lắp đặt và thi công sự kiện “Trường MNTT Thái Quang đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1 và lễ tổng kết khối lá năm 2019 – 2020 ″.

Một số hình ảnh tại sự kiện :