Ngày 20/09/2020 Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã lắp đặt và thi công sự kiện “LỄ RA QUÂN HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH LÀM CHO TG SẠCH HƠN” với chương trình “Đổi rác thải nhựa lấy quà tặng” tại Đồng Nai.

Một số hình ảnh từ sự kiện :