Ngày 25/04/2021 Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã lắp đặt và thi công sự kiện ” THANH NIÊN THAM GIA XÂY DỰNG VĂN MINH ĐÔ THỊ ” tại Đồng Nai

Một số hình ảnh tại sự kiện :