Ngày 09/01/2020 Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã lắp đặt và thi công sự kiện “ Anvil Về Làng – Rộn ràng đón tết” ở Long An.

Một số hình ảnh từ sự kiện :