Ngày 19/09/2019, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã lắp đặt và cho thuê các trang thiết bị sự kiện “Diễn Tập Ứng Phó Sự Cố Bức Xạ Và Hạt Nhân” tại Trung tâm Tổ Chức Sự Kiện tỉnh Đồng Nai cùng với ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (UBNDĐN) và ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân (ƯPSCBXHN).

Một số hình ảnh từ sự kiện :

 

Xem thêm video tại đây :