Sự Kiện Mở Bán Đất LDG Group Tại Giang Điền

Ngày 30/06/2019, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã cho thuê và lắp đặt các thiết bị sự kiện cho Cty LDG GROUP mở bán đất tại Giang Điền, TP. Biên Hòa.

Sự Kiện Mở Bán Đất LDG Group Tại Giang Điền - Hình 1

Sự Kiện Mở Bán Đất LDG Group Tại Giang Điền - Hình 2

Sự Kiện Mở Bán Đất LDG Group Tại Giang Điền - Hình 3

Sự Kiện Mở Bán Đất LDG Group Tại Giang Điền - Hình 4

Sự Kiện Mở Bán Đất LDG Group Tại Giang Điền - Hình 5

Sự Kiện Mở Bán Đất LDG Group Tại Giang Điền - Hình 6

Sự Kiện Mở Bán Đất LDG Group Tại Giang Điền - Hình 7