Ngày 07-01-2017, Công ty Tổ chức Sự kiện Vòm Việt tự hào đã tổ chức thành công Tiệc Tất Niên Công Ty Green Feed tại KCN Sông Mây. Buổi tất niên diễn ra rất ấm cúng, đông đảo các nhân viên đã tham dự đầy đủ. Buổi tiệc đã diễn ra vô cùng hoành tráng cùng với các tiết mục văn nghệ độc đáo.

Sau đây là một số hình ảnh sự kiện:

Tiệc Tất Niên Công Ty Green Feed - KCN Sông Mây - Hình 1

Tiệc Tất Niên Công Ty Green Feed – KCN Sông Mây – Hình 1

Tiệc Tất Niên Công Ty Green Feed - KCN Sông Mây - Hình 2

Tiệc Tất Niên Công Ty Green Feed – KCN Sông Mây – Hình 2

Tiệc Tất Niên Công Ty Green Feed - KCN Sông Mây - Hình 3

Tiệc Tất Niên Công Ty Green Feed – KCN Sông Mây – Hình 3

Tiệc Tất Niên Công Ty Green Feed - KCN Sông Mây - Hình 4

Tiệc Tất Niên Công Ty Green Feed – KCN Sông Mây – Hình 4

Tiệc Tất Niên Công Ty Green Feed - KCN Sông Mây - Hình 5

Tiệc Tất Niên Công Ty Green Feed – KCN Sông Mây – Hình 5

Tiệc Tất Niên Công Ty Green Feed - KCN Sông Mây - Hình 6

Tiệc Tất Niên Công Ty Green Feed – KCN Sông Mây – Hình 6

Tiệc Tất Niên Công Ty Green Feed - KCN Sông Mây - Hình 7

Tiệc Tất Niên Công Ty Green Feed – KCN Sông Mây – Hình 7

Tiệc Tất Niên Công Ty Green Feed - KCN Sông Mây - Hình 8

Tiệc Tất Niên Công Ty Green Feed – KCN Sông Mây – Hình 8