VEDAN – Chung Tay Vì Sức Khỏe Cộng Đồng Tại Long Thành

Ngày 02/08/2018, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã thi công và lắp ráp các buồng bệnh ,khám miễn phí cho bà con xã long đức, huyện Long Thành do Công Ty Cổ Phần Hữu Hạn VeDan Việt Nam Tài trợ.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

VEDAN - Chung Tay Vì Sức Khỏe Cộng Đồng - Hình 1

VEDAN - Chung Tay Vì Sức Khỏe Cộng Đồng - Hình 2

VEDAN - Chung Tay Vì Sức Khỏe Cộng Đồng - Hình 3

VEDAN - Chung Tay Vì Sức Khỏe Cộng Đồng - Hình 4

VEDAN - Chung Tay Vì Sức Khỏe Cộng Đồng - Hình 5

VEDAN - Chung Tay Vì Sức Khỏe Cộng Đồng - Hình 6

VEDAN - Chung Tay Vì Sức Khỏe Cộng Đồng - Hình 7

VEDAN - Chung Tay Vì Sức Khỏe Cộng Đồng - Hình 8

VEDAN - Chung Tay Vì Sức Khỏe Cộng Đồng - Hình 9

VEDAN - Chung Tay Vì Sức Khỏe Cộng Đồng - Hình 10

VEDAN - Chung Tay Vì Sức Khỏe Cộng Đồng - Hình 11

VEDAN - Chung Tay Vì Sức Khỏe Cộng Đồng - Hình 12

VEDAN - Chung Tay Vì Sức Khỏe Cộng Đồng - Hình 13

VEDAN - Chung Tay Vì Sức Khỏe Cộng Đồng - Hình 14

VEDAN - Chung Tay Vì Sức Khỏe Cộng Đồng - Hình 15